Dagordning årsstämma 2020

Dagordning årsstämma i Ljungs Samfällighetsförening
Tid: Den 27 maj kl 19.00

Stämman genomförs som webbmöte via Skype p g a Corona.
Stämman kommer att behandla nedanstående dagordning och hänvisar till www.ljungsam.se för
samtliga beslutsunderlag och stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga inom kort.

Dagordning vid stämma den 27 maj 2020
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a) Godkännande av röstlängd
b) Fastställande av dagordning
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelsen
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Kallelse har skett skriftligt till alla medlemmar i Ljungs samfällighetsförening den 16 april 2020.

OBS, Eventuell fullmakt ska ha lämnats in enligt tidigare instruktion för att vara giltig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.