Mötesanteckningar Informationsmöte 151119

 

Ni ska alla ha fått information från både OwnIt och Canal Digital hem i brevlådan.

Du kan redan nu förregistrera dig på OwnIts kundportal, http://portal.ownit.se. Aktiveringskod fick du i brevet.

Glöm inte att meddela IT-gruppen itgruppen@ljungsam.se snarast om du vill ha en Intenobox (kostnad 1 139 kr + ev. installationskostnad) eller om du vill köra vidare på befintlig konverter. För att kunna köra på den maximala hastighet som erbjuds (500-1000 Mbit/s) krävs en Intenobox.

Väljer du att köra kvar på nuvarande konverter och eventuellt senare uppgradera tillkommer förutom kostnaden för Intenoboxen en dyrare installationskostnad då en tekniker från OwnIt måste komma ut och konfigurera om en inställning i Teknikhuset.

En digitalbox ingår i ditt abonnemang. För er som ännu inte hämtat ut era boxar sker utdelningen av den 29/11 mellan kl 19-21, nere vid Teknikhuset BZ 120. Har du även beställt en Intenobox kvitterar du ut den samtidigt.

Vill du ha hjälp med installationen av din Intenobox bokar du själv in den med PHL Nätproduktion, se nedan under ”PHL Nätproduktion” om hur du går tillväga för att boka.

OwnIt

Kjell Lundqvist från OwnIt presenterade övergången till Ownit och vad det innebär för alla hushåll.

I abonnemanget ingår ett grundutbud och ett tillvalsutbud med 8 valbara kanaler. Dessa kanaler går att byta kostnadsfritt varje kalendermånad via OwnIts portal.

De första två veckorna kommer alla kanaler vara tillgängliga för alla medlemmar, för att man ska få en chans att se vilka kanaler man vill ha.

Om man har en annan leverantör av IP-telefoni kan man med största sannolikhet koppla via OwnIts dosa, men Kjell uppmanar alla att före bytet kontakta sina leverantörer för att få bekräftat att det kommer att fungera.

Styrelsen kommer ha ett eget nummer till OwnIt vid större problem/driftstörningar.

Switchen har Ownit dygnet runt kontroll på för att säkerställa att den höga hastigheten hålls, går den ner under 70% så agerar OwnIt direkt.

Kontaktuppgifter OwnIt

08-525 073 00 Öppettider vardagar 8-22, helger 10-19.

info@ownit.se

PHL Nätproduktion

För de som beställer installation av Intenobox av PHL sker den 1-3 december.

Installation av Intenobox bokas in genom en förskottsbetalning innan den 26 november till PHL Nätproduktion.

Fast pris 475 kr sätts in på bankgiro 365-2781, märk inbetalning med BZ och gatunr, ex BZ60.

Övrigt extraarbete, kabeldragningar m.m., beställs också via PHL. Detta arbete sker först efter att alla Intenoboxar har installerats.

Det fasta priset på installation gäller endast beställningar gjorda innan 26/11.

Eventuellt extraarbete utförs på löpande räkning 510 kr/timme, minsta debitering 995 kr. (Material tillkommer).

Kontaktuppgifter PHL Nätproduktion

Håkan Berglie, hakan.berglie@phlnet.se

Bilder från IT-gruppen och kanalutbud

 

IT-gruppen har inför driftsättningen av leveransen från OwnIT tagit fram tre exempel som åskådliggör de tidigare nämnda (se tidigare inlägg ”Ny leverantör av bredband 1 dec”) alternativ 1, med Intenobox EG300 och alternativ 2, befintlig konverter behålls. Tredje exempelet visar en översikt över TV-leveransen via KOAX-nätet.

Alternativ 1

Alternativ 2

TV-leverans via KOAX-nätet

 

Kanalutbud

Kanalerna under T-2 Flex ingår till samtliga TV-uttag. Bland de valbara kanalerna väljer du 8 kanaler (gratis byte av dessa kanaler 1 ggr/månad) och dessa 8 (tillsammans med kanalerna i grundutbudet) kan du då se i den TV:n du har kopplat in din digitalbox till.

Kanaler

Ny leverantör av bredband 1 dec

 

Övergången till vår nya bredbandsleverantör OwnIt närmar sig.

Ownit kommer att erbjuda bredband till en hastighet av 1000/1000 Mbit/s, möjlighet att köra IP-TV och IP-telefoni samt ett antal TV-kanaler via antennuttaget.

I grundpaketet som levereras till samtliga TV-antennuttag ingår 18 analoga kanaler. I ditt abonnemang med Ownit ingår även en digitalbox som du kopplar in till en av TV-apparaterna där du får digital-TV och dina 8 individuellt valda kanaler som ingår utöver standardpaketet.

Vad det gäller ditt bredband har du två alternativ:

  1. Du köper en ny Intenobox, EG300, av Ownit till en kostnad av 1 139 kr (ord. pris minst 1 313 kr), installationskostnad tillkommer. Denna box är nödvändig om du vill kunna utnyttja hastigheten 1000/1000 Mbit/s.
  2. Du kör vidare på befintlig konverter och befintlig bredbandshastighet 100/100 Mbit/s.

För båda alternativen gäller månadskostnaden 378 kr för både TV och bredband.

Du kan köra IP-telefoni på båda alternativen, men för att teckna IP-telefoniabonnemang med Ownit måste du ha en Intenobox. Abonnemang med annan leverantör fungerar med båda alternativen men kräver separat hårdvaruutrustning från leverantören.

För att köra bredbands-TV (IP-TV) behöver du Intenoboxen. Du tecknar då ett separat avtal med Canal Digital eller Viasat som Ownit har samarbete med.

Intenoboxen pluggas in direkt via en kabel till ditt nya fiberuttag och fungerar då både som konverter och som en trådlös Fiber Gateway/ WiFi-router, d v s du pluggar in eventuella nätverkskablar direkt i den men du kan också använda den som en trådlös router för att få ut trådlöst internet i huset.

Det finns möjlighet att stänga av den trådlösa funktionen i Intenoboxen för att använda egen utrustning (ex Apple Airport eller liknande).  Du måste då kontakta Ownit så att de kan ändra i din konfiguration.

Intenoboxen kräver ett visst installationsförfarande i form av att kablar och fiber kopplas mellan fiberuttaget och boxen samt att bottenplattan skruvas fast i väggen. Styrelsen rekommenderar att detta görs av en behörig tekniker. Är du intresserad av att få hjälp med detta har vi förhandlat fram ett bra pris med PHL Nätproduktion som var här och renoverade vårt fibernät. Med dem kostar installationen 475 kr, och de är tillgängliga den 30/11, 1/12 och 2/12 för inbokning för att fixa installationerna.

Du måste själv boka in PHL Nätproduktion och se till att de kommer in i din fastighet aktuell tidpunkt. Håkan Berglie från PHL kommer att närvara vid mötet den 19/11 då du kan boka in din installation samt även eventuella andra beställningar.

Styrelsen ansvarar endast för fiberleveransen fram till ditt fiberuttag. Om du får problem med din installation av Intenoboxen måste du själv kontakta och bekosta en tekniker som kommer ut.

Kontaktuppgifter PHL Nätproduktion:

Håkan Berglie PHL

Mobil: 070 7757490

E-post: hakan.berglie@phlnet.se

Ownit erbjuder också ett antal tillval, mer information om dessa hittar du på deras hemsida eller via deras kundtjänst. Du kommer också få mer information om detta på informationsmötet den 19/11.

IT-gruppen har tagit fram några bilder över hur ditt hemmanätverk kan sättas upp, dessa finns på hemsidan för er som är intresserade.

Då styrelsens och IT-gruppens tid för att hjälpa enskilda hushåll är begränsad rekommenderar vi verkligen dig som känner att du har frågor kring den nya leveransen att närvara vid mötet!

Det du ska göra nu är att fundera om du vill köpa en ny Intenobox eller köra kvar på den gamla konvertern. Oavsett vilket du väljer måste du lämna besked om ditt val i samband med informationsmötet den 19:e, eller allra senast den 22/11 via mail till itgruppen@ljungsam.se.

Det är möjligt att köpa en Intenobox och uppgradera till 1000/1000 Mbit/s efter den 1 december. Men du anmäler då själv detta till OwnIt via telefon och det kommer att innebära extra kostnader för dig; förutom att boxen kan vara dyrare än det tidigare angivna priset så måste en tekniker från Ownit komma ut och byta ut en switch i nätverksutrustningen i teknikhuset mot en kostnad.

Några viktiga datum inför bytet:

19 nov Informationsmöte med Ownit kl 19.00 Vik/Grantomta skolmatsal. Då kommer vi att ha Intenoboxar för utlämning till de som bestämmer sig för att köpa en under mötet.

22 nov Senaste datum för att lämna besked om du vill beställa Intenobox via den gemensamma leverans som samfälligheten erbjuder eller om du vill köra kvar på befintlig konverter.

29 nov Utdelning av digitalboxar och beställda Intenoboxar vid teknikhuset BZ 120 mellan kl 19-21. Om du inte kan komma själv, be en granne om hjälp. Intenoboxen lämnas ut mot signatur och faktureras i efterhand.

30 nov – 2 dec Boxmontering i de fastigheter som väljer att beställa detta av PHL Nätproduktion

1 dec Driftsättning

Innan den 1 december måste alla, oavsett vilket alternativ du väljer, gå in och registrera sig på Ownits kundportal. Länk och inloggningsuppgifter kommer att skickas ut från Ownit.

OBS! Ni som inte meddelat styrelsen något val innan den 22 november får fortsätta med den gamla konvertern med 100/100 Mbit/s fr.o.m 1 december. Vid en eventuell uppgradering till Intenobox måste du själv anmäla detta till OwnIt och ytterligare kostnader tillkommer.

I samband med driftsättningen den 1 december är styrelsens åtagande gällande varje hushåll därmed färdiglevererat. Resterande arbete är respektive hushålls ansvar.