Höststäddag 21 oktober

Då är det åter dags för Höstens obligatoriska städdag. Skriv in 21/10 i era kalendrar. Tid kl 9 – 13.
 
Ansvaret för att städningen utförs ligger hos oss alla gemensamt. Fokus denna dag är på våra gemensamhetsanläggningar och allmänna ytor, ej privata tomter.
Både Utsikten och Nedre Ljung ses som vanligt för att gemensamt snygga till i vårt fantastiska område. Vi har en hel del arbetsguppgifter som kommer att behöva utföras – se vidare information i det mejl som gått ut till samtliga. 
Vi startar som vanligt med samling kl. 09:00. Ta med egna trädgårdsredskap.
 
Det finns som två containrar där vi slänger allt trädgårdsavfall. OBSendast för trädgårdsavfall. 
Det finns även soppåsar i papper som kan fyllas och slängas i containrarna. Klipp sönder grenar och kvistar samt packa materialet väl. Containern ska endast fyllas upp till kanten. Varje container tilldelas under dagen en ”packansvarig”.
Papper, plast och annat skräp läggs i separata sopsäckar och slängs i egna soptunnor.
Utöver städning behöver vi en insats vid korvgrillningen. De som vill vara behjälpliga kan säga till någon i områdesgruppen. Grillen tänds omkring 12:30 och vid 13:00 kan vi börja äta. Ta gärna med eget kaffe. 
Vi hoppas att så många som möjligt kan deltaga och att vädret är på vår sida. 
 
Alla är hjärtligt välkomna!
 
Hälsar Områdesgruppen.

Städdag 30 april

 

Dags för Städdag och Valborgsfirande!

Vi ses som vanligt både Utsikten och Nedre Ljung för gemensam utdelning av aktiviteter 09.00, 30 april vid Fotbollsplanen.

Huvudfokus på denna städdag blir att
1) Fixa grusgång med kantplåt och markduk etc. vid gången ned mellan utsikten och nedre ljung.
2) Att få strandlinjen extra fin.

Utöver det, vanlig städdag efter vår vanliga checklista, samt det som båtgruppen behöver göra.

Så som vi gjort de senaste gångerna kommer vi pricka av närvaro och har gruppledare som vet vad som skall göras.

Som vanligt ber vi er att ta med redskap som ni har, så som röjsåg, krattor, sopborste, häcksax, mm.

Vi jobbar på fram till 13.00 då grillningen börjar. Ta gärna med egen kaffetermos.

För er som inte kan närvara kommer vi kalla till ett uppsamlingshit där vi gemensamt målar om teknikhuset.

I år firar vi dessutom Valborg tillsammans för de som vill med brasa och samkväm. Ta gärna med gitarren.
Var och en tar med det som de vill äta och dricka.

Vi planerar att tända brasan vid 19.00 så barnen inte blir för trötta.

Vi ses!

mvh

Ingegerd, Marianne, Åsa, Lena, Tina och Henrik
i områdesgruppen.