Föreningen

Styrelse och arbetsgrupper
Styrelsen

Det finns sju ordinarie samt två suppleanter i samfällighetens styrelse. Platserna är fördelade mellan övre (BRF Utsikten) och nedre Ljung. Ledmöterna väljs på årsmötet av föreningens medlemmar, efter förslag som framtagits av valberedningen. Det är dock fritt fram för vem som helst på stämman att nominera en fastighetsägare i föreningen till en förtroendepost. Det finns olika mandattider för olika ledamöter och föreningens ordförande väljs alltid på årsmötet. Styrelsen konstituerar sedan sig själv och fördelar övriga ansvarsposter sinsemellan.

Att vara styrelseledamot i föreningen innebär ett stort ansvar, men även en möjlighet att påverka vårt boende för allas bästa. Styrelsens arbete bör vara ”framtidsinriktat” och är tänkt att i förlängningen leda till förbättringar i området och dess infrastruktur. Styrelsen ska också verka för god ekonomi för föreningen. 2008 antogs en arbetsordning för kvalitet och god ordning i styrelsearbetet, en god struktur och kontinuitet bör prägla styrelsearbetet även i framtiden.

Styrelsen har ett gemensamt ansvar för hela samfällighetens verksamhet. Det innebär att samtliga styrelseledamöter har ansvar även för delegerade uppgifter.

Information om sittande styrelse hittar ni under länken Styrelsen.

Revisorer och valberedning

På årsmötet varje år väljs också  revisorer och en revisorssuppleant. De har till uppgift att granska styrelsens arbete och särskilt den ekonomiska förvaltningen. De behöver inte vara auktoriserade revisorer eller ens personer som praktiserar yrke som revisor till vardags, utan det viktigaste är att dessa personer besitter en god portion sunt förnuft samt kunskaper i ekonomi och redovisning.

En samfällighet ska också enligt stadgarna välja en valberedning varje år. Denna har till uppgift att förbereda personval till föreningens olika förtroendeposter. Val sker på årsmötet efter förslag från valberedningen. I Ljungs samfällighetsförening finns två ordinarie ledamöter från nedre Ljung och två ordinarie ledamöter från övre Ljung (Utsikten).

Arbetsgrupper

I det fall särintressen alt frågor som är av intresse för majoriteten av medlemmarna i samfälligheten finns, kan särskilda arbetsgrupper skapas för att driva dessa frågor. De kan variera till antalet år från år och har till främsta uppgift att bereda och utreda frågor, vilka löpande rapporteras status på till styrelsen. I många fall leder arbetet till en framställan på föreningens årsmöte alt extra stämma för beslut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.