Motioner

Använd den aktuella mallen för att förbereda en motion. Mall_motion_Ljung_2019

Nedan kan tidigare års motioner hittas.

2019

Vågbrytare alternativ 1

Vågbrytare alternativ 1 exempel bild

Vågvrytare alternativ 2

Motion introduktion 2019

2018

Byte vägnamn Bankir Zethraeus väg.

2016

Motion Höjning av båtavgift

2015

Motion Avtal med Ownit

Motion Underhåll av fiber

Presentation av motionsunderlag